Nhân đượcv tin buồn
Ông Anton Võ Ngọc Tụng
Đoàn Viên Phong Trào Cơ Sở Boston, Hoa Kỳ
Đã từ trần lúc 4:00 ngày 28 tháng 4, 2011, hưởng tho 82 tuổi.
Thay mặt Ban Thường Vụ và Đoàn Viên Phong Trào Giáo Dân VNHN
Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến
và với PT Cơ Sở Boston.
Nguyễn xin Thiên Chúa nhân từ sớm đưa linh hôn Anton về Thiên Dàng.
Thánh kính phân ưu
Dỗ Như Điện
ĐHV
 

 

 
 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
***
 
 
 
  Phong Trào GDVN-HN CƠ SỞ BOSTON
Nhận được tin buồn:
 
Bác AnTôn: VÕ NGỌC TỤNG
Thành viên PTGD-VNHN- CƠ SỞ BOSTON 
 
 
  Đã được Chúa gọi về vào lúc :
8:00AM, thứ 4 ngày 28-4-11 tại Tư gia
HƯỞNG THỌ 82 TUỔI
 
 
Với lòng thương tiếc vô bờ:
 
 
PHONG TRÀO GIÁO DÂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI
CƠ SỞ - BOSTON
Xin Phân ưu cùng Tang quyến
Đồng hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn ANTON sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa vĩnh cửu trên Thiên Đàng.