Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại (PT) được chính quyền địa phương tại Hoa-kì và CHLB Đức công nhận là một tổ chức hoạt động bất vụ lợi. Phong Trào có thể cấp giấy chứng nhận để xin