Của Đức GM Nguyễn Văn Long từ Úc Châu

27/09/20178

DUgtSduROC2zcbKeu2_nXD5dBnXkSlQWjAtlrsmoG8IB44Gph2eopTaP8q1z_nxD21OFNfaKB7mxULfwxhUMHCdes9mqBK4I5kTjDN22gLFhAV109j-fz3xmEOV7sgmz3xqWwSJpr02-aUtumg

MOST REV VINCENT LONG OFMConv

BISHOP OF PARRAMATTA

PO Box 3066, North Parramatta, NSW 1750 T: 02 8838 3400

E: bishop@parra.catholic.org.au

Kính thưa quý vị thuộc Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại,

Trước hết, tôi xin được gởi lời kính chào toàn thể qúy vị thành viên của PTGDVNHN từ khắp nơi về dự Đại Hội toàn thế giới tại thành phố Boston, Hoa Kỳ. Tôi xin cầu chúc quý vị một Đại Hội thành công trong tình huynh đệ, phục vụ và dấn thân của Phong Trào.

Tôi cho rằng, việc Phong Trào ra đời là một đáp ứng của những người giáo dân trưởng thành, đem ánh sáng của Tin Mừng vào đời sống, biết ý thức trách nhiệm của người tín hữu và sẵn sàng dấn thân xã hội qua hành động.

Lời của ĐGH Gioan Phaolô II cho giáo dân người Ba-lan cũng là những lời động viên cho chúng ta:“Chúng ta đừng nản lòng tranh đấu cho công lý và sự thật, cho tự do và nhân phẩm của con người.” Điều này đã cho chúng ta thấy rằng, tranh đấu cho công lý và sự thật, cho tự do và nhân phẩm không phải là việc làm của những kẻ muốn chính trị hóa tôn giáo mà là bổn phận ‘nhập thể hóa’ Tin Mừng và ‘Kitô hóa’ môi trường của chúng ta.

Phúc Âm và đời sống không thể tách lìa nhau; tôn giáo và chính trị không thể không liên hệ với nhau. Vai trò ngôn sứ của Giáo hội đòi buộc người tín hữu ở mỗi bậc và mỗi hoàn cảnh phải tranh đấu cho một xã hội phản ảnh Vương Quốc của Thiên Chúa.

Đức Kitô đi đến đâu cũng quan tâm đến người cùng khốn trong xã hội. Ngài đứng về bên những người nghèo hèn, bị áp bức, bắt bớ, thiệt thòi và bất công. Ngài lên án những người dùng quyền lực, địa vị và ảnh hưởng của mình để làm tổn thương, triệt hạ người khác và khuynh đảo xã hội.

Lịch sử Việt Nam qua nhiều thời đại đã minh chứng được sự dấn thân của người tín hữu thuộc mọi thành phần giáo hội vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Thế nhưng trong xã hội toàn trị, sự ru ngủ lương tri của giáo hội đã trở thành một hiện tượng phổ biến nằm trong chính sách công cụ hóa tôn giáo của tà quyền cộng sản.

Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội vị cha chung luôn quan tâm đến những người bị bỏ rơi, nhất là những nạn nhân của bất công. Trong tông huấn mang tựa đề “Niềm vui của Tin Mừng”,  ĐGH Phanxicô nói rằng “tôi muốn một Giáo Hội bị thương tích, đau đớn và lấm bùn vì đã dám dấn thân xuống đường thay vì một Giáo Hội ẩn mình sau một lớp bình phong của kinh kệ, lễ nghi và lề luật (mà xa lìa những tâm hồn đổ nát)”. Tôi cho rằng đây là một lời hiệu triệu và một thách thức để chúng ta đừng ẩn mình sau tấm bình phong an toàn mà quên đi sứ mạng đồng hành với những người bị ức hiếp trong tiến trình đòi hỏi công lý, sự thật và các giá trị nhân bản.

Xin Thiên Chúa chúc lành và kiện toàn cho mọi hy sinh, nỗ lực, dấn thân của qúy vị trong Phong Trào. “Người đi gieo trong đau thương sẽ về giữa vui cười”.  Chúng ta hãy vững tin và kiên tâm trong sứ mạng cao cả làm muối men cho đời.

Thân ái trong Chúa Kitô,

VgGr-jeav_D2FoG9tY1WmqyiaKLR3I5c2l31LPU1XtXuit-uOtVC0w9v3-FyAQDGNpuHivMDq01BOEr7SUICauSDxcoJVgyJ8fRpSwJkWlhoSAhS4f0VIodqwl_Ot-A0HqVD5a0Ozpk_ZGcpUQ

___________________________

Most Rev. Vincent Long Van Nguyen OFMConv

Giám Mục Parramatta, Australia

Thư Chào Mừng Đại Hội PTGDVNHN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *