Lễ Trao Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2012 tại CHLB Đức
Và Bài Nói Chuyện Kỉ Niệm 50 Năm Bản Tuyên Ngôn Tự Do Tôn Giáo, Công Đồng Vaticano II

 

 

Lễ Trao Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *