Hành Hung Đan Sĩ Thiên An

 và tháo gỡ Thánh giá của Đan viện   Trích: Tin Mừng Cho Người Nghèo. 28-06-2017 https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/?hc_ref=PAGES_TIMELINE Video hành hung tu sĩ Thiên An và tháo gỡ thánh giá ở Huế: https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/videos/1395853573867396/   Sáng nay, nhiều tu sĩ Thiên An ở Huế