Tiếp tục cải tổ giáo triều:
Giáo tông Phan-sinh thành lập
Bộ mới về Công Lí Và Hoà Bình

 

 

Trong khuôn khổ chương trình cải tổ giáo triều, giáo tông Phan-sinh vừa ra tự sắc „Humanam progressionem“ thành lập một Bộ mới và lớn về Công Lí và Hoà Bình.

Bộ mới này có nhiệm vụ „phục vụ việc phát triển con người toàn diện“,  bắt đầu hoạt động từ ngày mùng một tháng giêng 2017 và sẽ thay thế vai trò và nhiệm vụ của bốn Hội Đồng Giáo Tông hiện hành. Đó là các Hội Đồng Công Lí Và Hoà Bình, Hội Đồng Linh Hướng Người Di Cư Tị Nạn, Hội Đồng Mục Vụ Bệnh Nhân và Hội Đồng Đồng Tâm (Cor Unum).

Nội quy của Bộ Công Lí Và Hoà Bình mới này đã được Giáo Tông chuẩn y cho phép áp dụng thử (ad experimentum) ngày 17 tháng 8 năm 2016,

Giáo tông Phan-sinh viết trong Tự Sắc: Bản chất và hành động của Giáo Hội là nhằm „hỗ trợ sự phát triển toàn diện của con người dựa theo ánh sáng Tin Mừng“.

Bản văn cũng mô tả nhiệm vụ của Bộ mới: Nó „đặc biệt có trách nhiệm về những vấn đề liên quan tới những người tị nạn, những người nghèo túng, những người bệnh và kẻ bị đẩy ra biên lề, những kẻ bị xua đuổi và những nạn nhân của mọi hình thức nô lệ và tra tấn“.

Điều 1 §4 nội quy Bộ mới đề cập tới một Ban chuyên trách cho những người tị nạn và những người di cư. Ban này tạm thời do chính Giáo Tông nắm và sẽ hoạt động „phù hợp theo nhu cầu“.

Văn phòng báo chí Vatican cho biết, Chủ Tịch hiện hành của HĐ Công Lí & Hoà Bình, hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, cũng sẽ là người lãnh đạo Bộ mới.

 

kodwo-turksonHI. Kodwo A. Turkson, trưởng Bộ CL&HB

 

Trước đó, một Bộ mới về Giáo Dân, Gia Đình Và Sự Sống cũng đã được thành lập. Bộ này đã bắt đầu hoạt động từ ngày mùng một tháng chín năm nay và là tổ chức kết hợp ba tổ chức liên hệ  trước đây (HĐ Giáo Dân, HĐ Gia Đình, Viện Sự Sống).

 

 

Sau đây là toàn văn tự sắc „Humanam progressionem“ của giáo tông Phan-sinh.

TÔNG THƯ
DƯỚI DẠNG MỘT „TỰ SẮC“
CỦA ĐƯC GIÁO TÔNG
PHAN-SINH

 

về việc thành lập Bộ phục vụ cho sự phát triển con người toàn diện.

 

Với toàn bộ bản chất và hành động của mình, Giáo Hội được mời gọi hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của con người dựa theo ánh sáng Tin Mừng. Phát triển này được thực hiện qua việc chăm sóc những gia sản hết sức lớn về công lí, hoà bình và gìn giữ tạo vật. Người kế vị tông đồ Phê-rô có nhiệm vụ làm sáng tỏ những giá trị này. Vì thế ông không ngừng cải tổ những cơ quan cộng tác với mình sao cho thích ứng với các nhu cầu của con người, để công tác phục vụ của các tổ chức này càng ngày càng hữu hiệu hơn.

Để việc chăm sóc của Toà Thánh trong các lãnh vực này cũng như các lãnh vực liên quan tới sức khoẻ và các việc bác ái được thể hiện cách cụ thể, tôi lập ra Bộ nhằm phục vụ sự phát triển toàn diện của con người. Bộ này đặc biệt có trách nhiệm về những vấn đề liên quan tới những người di cư, những người túng quẩn, những bệnh nhân và những kẻ bị đẩy ra biên lề xã hội, những người bị xua đuổi và những nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang và của các thiên tai, những tù nhân, những người thất nghiệp và các nạn nhân của mọi hình thái nô lệ và tra tấn.

Trong Bộ mới, mà nội quy của nó đã được tôi kí ngày hôm nay cho phép áp dụng thử và sẽ hoạt động kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, sẽ bao gồm thẩm quyền của bốn Hội Đồng Giáo Tông hiện nay: Hội Đồng Công Lí Và Hoà Bình, Hội Đồng „Cor Unum“, Hội Đồng Linh Hướng Những Người Di Cư Và Những Người Lữ Hành, Hội Đồng Mục Vụ Bệnh Nhân. Khi Bộ mới bắt đầu hoạt động thì bốn Hội Đồng này sẽ chấm dứt công việc và giải tán. Các điều 142 – 153 của Tông Hiến Pastor Bonus sẽ hết hiệu lực.

Tôi lệnh cho tất cả những gì được ấn định trong tông thư dưới dạng một „Tự Sắc“ này phải được áp dụng đầy đủ và bền bỉ, cho dù nếu có một sắc lệnh đáng quan tâm nào đi ngược lại nội dung này, và bản văn sẽ được đăng trên „L’Osservatore Romano“ và cuối cùng sẽ được phổ biến trong Acta Apostolicae Sedis, vì nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.

Làm tại Roma, cạnh nhà thờ thánh Phê-rô, ngày 17 tháng tám 2016, trong năm thánh Lòng Thương Xót, năm thứ tư nhiệm kí giáo tông

Phan-sinh

(Dịch theo bản văn tiếng Đức © Copyright – Libreria Editrice Vaticana)

 

Cải Tổ Giáo Triều

One thought on “Cải Tổ Giáo Triều

  • 28. September 2016 at 9:59
    Permalink

    Chúng con rất hân hoan về lòng thương xót và quan tâm đặc biệt của giáo tông Phan-Sinh việc cải tổ này giúp cho Giáo hội có thêm sinh khí mới của Chúa Thánh Linh để Giáo Hội Chúa ngày càng được danh Cha cả sáng dưới đất cũng như trên Trời.Xin Chúa thương gìn giữ giáo tông Phan-Sinh cả hồn lẫn xác trong bàn tay nhân lành và yêu thương./-

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *