Tập sách giáo khoa đầu tiên và duy nhất của giáo sư Ratzinger.
Đây cũng là cuốn sách được soạn công phu đầy đủ nhất, kết quả 20 năm dạy về môn Cánh Chung Học.

 

… Khi tôi đang viết cuốn sách này, có hai biến chuyển quan trọng diễn ra trong lãnh vực thần học về đề tài Hi Vọng.

Lúc này, Hi Vọng được người ta coi là một nhân đức tích cực, nói khác đi, nó là một hành vi tạo biến đổi thế giới, qua đó mở ra một con người mới và một „thế giới tốt đẹp hơn“. Như thế, Hi Vọng đã được nhìn theo khía cạnh chính trị, và việc thực hiện nó xem ra được trao vào tay của chính con người. Người ta bảo, Nước Trời – vốn là tâm điểm của niềm tin ki-tô giáo – giờ đây là Nước của con người (ở trần gian này), nó là một „thế giới tốt đẹp hơn“ của mai ngày. Cũng vậy, Thiên Chúa giờ đây được quan niệm không còn „ở trên nữa, mà là ở phía trước“.

Nếu tư duy thần học cứ kết thúc trong dòng chảy càng ngày càng mạnh của suy tư triết học và chính trị như thế, thì biến chuyển thứ hai trong nội bộ Thần Học cũng là điều đương nhiên, dù rằng khung cảnh lịch sử tinh thần cũng có tác dụng theo lối của nó trong đó.

Sau Công Đồng Vaticano II, Truyền Thống của Ki-tô Giáo càng bị khủng hoảng nặng nề hơn. Khủng hoảng này khiến người ta giờ đây chỉ muốn xây dựng Đức Tin bằng chất liệu lấy từ chính Kinh Thánh mà thôi, và gạt ra ngoài mọi chất liệu truyền thống. Và người ta nhận ra rằng, Kinh Thánh không nói gì về chuyện Linh Hồn bất tử cả, Kinh Thánh chỉ đề cập tới việc hi vọng vào cuộc Sống Lại mà thôi. Như vậy theo họ, cần phải dẹp đi chuyện „Linh Hồn bất tử“, vì nó chỉ là con đẻ của học thuyết Platon và nó đã làm lu mờ đi giáo lí niềm tin vào phục sinh của Kinh Thánh. Và rồi với quan niệm lạ lùng cho rằng, sau khi chết là hết Thời Gian (nghĩa là người chết đi vào cõi vô thời gian), người ta quay ra khẳng định: như vậy việc Sống Lại diễn ra ngay trong cái Chết. Thuyết này đã len lỏi vào ngôn ngữ nhà đạo rất nhanh, đến nỗi nhiều nơi thánh lễ cầu hồn được gọi là „thánh lễ mừng phục sinh“.

Trong Cánh Chung Luận tôi đã phản biện lại hai chiều hướng đó…

Canh Chung Luan

Joseph Ratzinger – Biển-đức XVI: Cánh Chung Luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *