Báo Tin và
Hiệp Lời Cầu Nguyện

 

Anh Giu-se Trần Văn Trí,
sinh năm 1931 tại Thừa Thiên,
đoàn viên Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại,
cơ sở San Diego, California, Hoa-kì
vừa từ trần ngày 20.12.2016 tại San Diego.

PTGDVNHN cùng hiệp thông với gia đình tang gia
nguyện cầu cho linh hồn Anh sớm được
yên nghỉ ngàn thu trong Nhà Chúa.

Phạm Hồng-Lam
(Điều Hợp Viên)

Báo Tin

One thought on “Báo Tin

  • 3. January 2017 at 18:19
    Permalink

    Lậy Chúa là đấng nhân lành hay thương sót xin thương đến linh hồn Giuse Trần văn Trí mà Chúa mới gọi về.Xin cho linh hồn Giúse an nghỉ trong nhà Cha nhân lành mà Chúa đã hứa ban cho những kẻ trung thành với lời giao ước.Anh Trí đã là thành viên PTGDHN ngay từ giai đoạn đầu và đã hăng say phục vụ chứ không đòi phục vụ.Môt tấm gương sáng âm thầm phụng vụ Chúa và anh em.Vĩnh biệt anh .Thành kính phân ưu cùng tang quyến . . . ./-

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *