Cơ sở Tống Viết Bường
sinh hoạt khoá mùa xuân 2016
từ ngày 01 – 03.04.2016 tại Ginshein Mainz

 

Mục đích

Chương trình sinh hoạt cuối tuần này, kết hợp giữa các hình thức học hỏi, trao đổi và cầu nguyện, hầu giúp tiếp cận đề tài kinh nghiệm „Công Bình và Lòng Thương Xót“ một cách cụ thể của vị hướng dẫn, vốn đến từ một truyền thống linh đạo đặc thù: Thánh I-nhã Loyola và Dòng Tên.

 

 

Chương trình

Thứ sáu, 01.04.2016

Từ 14.30        Gặp gỡ, ghi danh, nhận phòng
18.00              Cơm tối
19.30              Khai mạc, lời chào mừng, giới thiệu chương trình tổng quát
20.00              Tập hát để xây dựng bầu khí
20.20              Cầu nguyện theo phương pháp „Đối thoại chiêm niệm“
(trên cơ sở của Chia Sẻ Lời Chúa 7 bước)

„Chạng vạng“ (Mt 21, 28-32)

Bài chiêm niệm mở đầu này mong giúp các tham dự viên lắng đọng, gặp lại hoàn cảnh hiện tại của nội tâm mình, khám phá ra những lực khác nhau,  những „tranh tối-tranh sáng“ đang tác động lên suy nghĩ và thái độ của mình, để sẳn sàng mở lòng đón nhận những soi sáng mới của Thần Khí.

21.30              Nghỉ đêm

Thứ  bảy, 02.04.2016 

Buổi sáng

08.00              Điểm tâm
08.45              Suy niệm chung „Những nén bạc đời tôi“ (Mt 25, 14-30)

09.30              Bài trình bày

Hình ảnh tha nhân trong kinh nghiệm Linh Thao

Mối tương quan chủ đạo trong hành trình nội tâm theo Linh Thao hẳn nhiên là cá nhân tín hữu với Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành và đặc biệt với Đức Ki-tô, Đấng Cứu Độ. Tuy nhiên, tại một số thời điểm quan trọng trong bước đường Linh Thao, vai trò của người khác, của tha nhân đóng một vị trí đáng kể trong sự trưởng thành thiêng liêng. Vài gợi ý từ kinh nghiệm của Thánh I-nhã Loyola giúp suy tư và chia sẻ dấn thân cho tha nhân của từng tham dự viên.

10.30              Giải lao, Kaffee+ Kuchen
11.00              Trao đổi theo cặp hoặc nhóm nhỏ
12.00              Chuẩn bị cơm trưa
12.30              Cơm trưa, nghỉ trưa

Buổi chiều

14.00              Khai mạc, chào mừng các khách mới
14.30              Bài thuyết trình

„1975– 2015, từ Pedro Arrupe, S.J. đến Mario Bergolio, S.J.
Công bình và thương xót trong dấn thân xã hội theo linh đạo Dòng Tên“

Dấn thân cho công bình như mệnh lệnh từ phía đức tin là một trong những trọng tâm của sứ mạng Dòng Tên, từ thời Cha Tổng Quyền Pedro Arrupe (1907-1991). Tinh thần „Magis“ trong Linh Thao lại đẩy Dòng Chúa Giê-su đi xa hơn trong việc phục vụ con người, dưới gợi hứng của Cha Mario Bergolio, tức Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, thành vị thừa sai của Lòng Thương Xót. Khai phá cuộc chuyển biến 40 năm của một sứ mạng xã hội giúp chúng ta học được những bài học kinh nghiệm, tích cực và tiêu cực, cho dấn thân cá nhân của mình.

15.30              Giải lao, Kaffee+Kuchen
16.00:             Thảo luận chung
16.50              Chuẩn bị Thánh lễ
17.00              Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, CN II PS
18.30              Cơm chiều

Buổi tối

20.00              Một ví dụ cụ thể về Lòng Thương Xót. Phim ngắn (8 phút)
Di sản tầm nhìn của cha Arrupe : Tổ chức cứu trợ người tị nạn của Dòng Tên (Jesuiten-Flüchtlingsdienst)

Trao đổi tự do sau xem phim:
Là những người từng tị nạn, tôi sống vấn đề tị nạn hiện nay như thế nào?

21.30                     Nghỉ đêm

Chủ Nhật (03.04.2016)

08.00              Điểm tâm
09.00              Cầu nguyện chung “Bài ca đức ái” (1 Cr 13)
09.30              Điểm gợi ý để dẫn vào sinh hoạt nội bộ
Sentire cum ecclesia” – hướng đến một tình yêu thực tiễn
10.00              Sinh hoạt nội bộ
11.30              Chuẩn bị cơm trưa
11.45               Phút hồi tâm: Nhìn lại chương trình, Tạ ơn

12.15              Cơm trưa. Kết thúc, dọn dẹp, chia tay

 

 

Mùa xuân và linh thao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *