Theo đề nghị của CS Stavanger

Kinh Đọc Trước Buổi Họp

Lạy Thánh Thần Thiên Chúa / đang ngự trong tâm hồn chúng con, / chúng con dâng lên Chúa buổi họp này. / Qua buổi họp này / xin giúp chúng con củng cố quyết tâm / sống tốt lành thánh thiện, / như Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng con thực hiện / trong đời sống hằng ngày của chúng con. /

Xin giúp chúng con họp làm sao / để mỗi lần chúng con họp lại với nhau / chúng con đều trở nên tốt hơn, / nhóm của chúng con phát triển hơn / về phẩm cũng như về lượng. /

Xin giúp chúng con luôn sống đạo giữa đời, / sống tinh thần từ bỏ mình và vác thập giá / mà Chúa Giêsu hằng đòi hỏi / những ai muốn thật sự theo Ngài. /

Xin giúp chúng con luôn cố gắng đem đạo vào đời, / để tinh thần quên mình và yêu thương của Chúa Giêsu / thấm nhập vào đời sống xã hội, / vào môi trường chung quanh chúng con. /

Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan / để biết được Chúa muốn gì nơi chúng con. /

Xin ban cho chúng con sức mạnh, / để thực hiện tất cả những gì Chúa muốn. /

Xin ban cho chúng con lòng quảng đại, / luôn sẵn sàng hy sinh, / chấp nhận mọi khó khăn / để Chúa được vinh danh / và mọi người được hạnh phúc. / Amen.

 

Kinh Đọc Sau Buổi Họp

Lạy Chúa, Chúa là nguồn sức mạnh, / xin ban sức mạnh cho chúng con, / để chúng con thực hiện được / những gì chúng con đã học hỏi, / đã quyết định / trong buổi họp hôm nay. /

Xin giúp chúng con luôn bình tĩnh / để vui vẻ chấp nhận những gì không thể thay đổi được. /

Xin giúp chúng con luôn can đảm / để sẵn sàng thay đổi những gì có thể thay đổi được. /

Và ban cho chúng con sự khôn ngoan / để sáng suốt phân biệt những gì không thể thay đổi / và những gì có thể thay đổi được. /

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con ngày hôm nay sống tốt đẹp hơn hôm qua, / và ngày mai sống tốt hơn hôm nay. / Xin giúp chúng con mỗi ngày một tiến bộ / trên con đường phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. / Amen.

 

Kinh Xin Ơn Sống Quảng Đại

Lạy Chúa Giêsu, /

− xin dạy con biết sống quảng đại, /

− biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, /

− biết cho đi mà không cần tính toán, /

− biết chiến đấu mà không sợ thương tích, /

− biết làm việc mà không tìm an nghỉ, /

− biết hy sinh mà không chờ một phần thưởng nào khác, /

– ngoài việc biết mình đã làm theo thánh ý Chúa. / Amen. /

 

Cầu nguyện cho tha nhân

Lạy Chúa, / xin giúp chúng con biết quên mình để nghĩ đến tha nhân nhiều hơn, và hy sinh cho tha nhân cách quảng đại hơn. /

− Xin giúp con quan tâm nhiều hơn / đến những người đau khổ, / để sẵn sàng an ủi và cứu giúp họ. /

− Xin giúp con quan tâm nhiều hơn / đến những người bị áp bức, / để sẵn sàng lên tiếng bênh vực họ. /

− Xin giúp con quan tâm nhiều hơn / đến những người thân yêu chung quanh con, / để sẵn sàng yêu thương họ bằng những hành động cụ thể. /

− Xin giúp con quan tâm nhiều hơn / đến Phong Trào Giáo Dân của chúng con, / để tìm cách phát triển Phong trào / góp phần làm mở mang Nước Chúa. /

− Xin giúp con quan tâm nhiều hơn / đến Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam, / để sẵn sàng yểm trợ người dân trong nước / đấu tranh cho nhân quyền, / cho tự do tôn giáo và công bằng xã hội. /

− Xin giúp con quan tâm nhiều hơn / đến tất cả mọi người trên thế giới, / để tâm hồn chúng con rộng mở, / sẵn sàng yêu thương tất cả mọi người / bằng lòng bác ái như Chúa đã dạy. / Amen.

Những lời nguyện đọc trước và sau khi họp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *