Thư Điu Hp
tháng 12/2015

 

Cùng quý Anh, Chị,

Giáng Sinh lại về và một năm dương lịch lại sắp hết.

Qua lá thư cuối năm này tôi thân gởi tới Anh Chị lời chúc BÌNH AN của Giáng Sinh và một năm mới AN KHANG KHOẺ MẠNH.

Chúng ta có thói quen cầu chúc nhau trong dịp lễ và dịp cuối năm. Nhiều khi các lời chúc và cánh thiệp đã trở thành khuôn sáo, chẳng ai quan tâm đọc và suy gẫm, nhưng đây ít ra là một dấu chỉ nói lên việc chúng ta còn nhớ tới nhau. Chỉ việc nhớ tới nhau thôi, theo tôi, cũng đã trọn vẹn í nghĩa của những lời chúc và những cánh thiệp rồi.

Ở đây trong lá thư này, tôi chỉ muốn gợi lên một í qua một câu hỏi, để chúng ta cùng suy nghĩ và chuẩn bị tâm hồn mừng lễ:

Nếu không có Giáng Sinh thì Đạo của chúng ta sẽ ra sao, loài người sẽ thế nào?

Xưa nay chúng ta vẫn cột buộc cả tương lai sống còn của Ki-tô giáo vào mầu nhiệm Phục Sinh: Nếu Thiên Chúa không sống lại, thì mọi niềm tin của tôi hoá ra vô ích, nhà thần học ki-tô giáo kiệt xuất, thánh Phao-lô, đã khẳng định chắc nịch như thế.

Dĩ nhiên, nếu Thiên Chúa không có khả năng sống lại, thì Chúa của chúng ta cũng chẳng hơn gì các vị đạo trưởng dẫy đầy trong lịch sử. Và như thế cũng chẳng có một Thiên Chúa „vô thuỷ vô chung, quyền năng vô biên“. Và như vậy, Ki-tô giáo có hơn gì những tôn giáo khác!

Chúng ta hãy trở lại với máng cỏ giáng sinh: Nếu Thiên Chúa không nhập thể làm người và sinh ra trong trần thế, thì thân phận con người chúng ta sẽ ra sao? và tương giao giữa Thượng Đế và con người sẽ thế nào?

_ Nếu Thiên Chúa không làm người, để cho con người chia sẻ thiên tính với Người, thì làm sao con người dám coi mình là thứ „linh ư vạn vật“ được? Con người vô thiên tính cũng chỉ là một mớ vật chất như bao loài vật khác, thì làm sao họ có quyền đòi hỏi phải được tôn trọng hơn các loài vật khác?

_ Nếu Thiên Chúa không làm người để đưa Thiên Chúa lại gần với con người, để tỏ lộ Người ra cho con người, thì rốt cuộc Thiên Chúa của chúng ta cũng chỉ là một vị Thần siêu việt, mơ hồ nào đó, mà chúng ta không bao giờ với tới được, thấu hiểu được. Trước một vị Thần như thế, con người sẽ hoặc có thái độ nhắm mắt tùng phục tuyệt đối hay lãnh đạm coi thường: có cũng được mà không có cũng được, khi cần thì cầu, khi hết cần thì đẩy vào một xó.

Í nghĩa tuyệt vời của Giáng Sinh, theo tôi, là đó.

Thân chào quý Anh Chị

Phạm Hồng-Lam

(ĐHV)

Thư điều hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *