TÌM HIỂU PHONG TRÀO GIÁO DÂN

(Những điều tóm tắt sau đây rút ra từ Thủ Ban của PT)

 

PTGD là gì?.

Là một phong trào tông đồ giáo dân, thành lập dựa trên căn bản thần học của các văn kiện Công Đồng Vaticano II, đặc biệt là tư tưởng hướng dẫn của Sắc Lệnh Tông Đồ Gíao Dân.

PTGD là một hội đoàn trong Hội Thánh Công Giáo.

 

PTGD thành lập khi nào:

Sau một thời gian suy nghĩ, bàn thảo, hội họp và chuẩn bị, PTDG đã chính thức thành lập ngày 7 tháng 10 năm 1992 tại Roma. Cũng là ngày lễ Mân Côi, mên PT chọn Đức Mẹ Mân Côi làm Quan Thầy.

 

Căn bản pháp lý của PTGD như thế nào?

Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại là một hiệp hội tư của người giáo dân Việt Nam hải ngoại, được thành lập và sinh hoạt dựa trên các điều khoản của Quyển II, Phần I, Thiên V của Bộ Giáo Luật hiện hành của Hội Thánh Công Giáo. PTGD trực thuộc quyền của Bộ Giáo Dân tại Giáo Triều Vatican.

Về mặt xã hội PTGD đã đăng ký tại Hoa Kỳ và Đức là một hội đoàn công ích bất vụ lợi.

 

Mục tiêu chủ yếu của PTGD là gì?

Là khai triển và ứng dụng Học Thuyết Xã Hội Công Giáo vào các môi trường sinh hoạt giữa trần thế. PT thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu của Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam trong bối cảnh đặc biệt.

 

PTGD cũng là một PT tông đồ giáo dân trong Hội Thánh như các PT khác?

Đúng, trên nguyên tắc các PT đều có mục đích cổ võ người giáo dân dấn thân mở rộng nước Chúa giữa trần thế, những PT này được liệt vào một hạng là tông đồ giáo dân, nhưng mỗi PT có sách lược, phương pháp, cơ cấu tổ chức, và phương cách hoạt động trong những lãnh vực khác nhau. Sách lược, mục tiêu, phương pháp riêng của mỗi PT nói lên tính cách khác biệt giữa các PT ấy. Trong cuộc sống đầy phức tạp của xã hội con người, PTGD chuyên chú hoạt động trong một số lãnh vực nhất định, nên PTGD là một phong trào tông đồ giáo dân chuyên biệt.

 

Đâu là những môi trường chuyên biệt của PTGD?

PTGD giới hạn hoạt động trong 4 môi trường là tôn giáo, văn hóa, xã hội, và chính trị.

 

Tại sao PTGD lại chọn 4 môi trường chuyên biệt này?

Vì 4 môi trường liên hệ chặt chẽ với nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người. PT hoạt động qui chiếu vào đường lối và hướng dẫn của Hội Thánh là “Thầy và là Mẹ” đã vạch ra.  Con người ở thế kỷ 21 với những biến đổi vô lường, nên hoạt động tông đồ cũng phải uyển chuyển theo những giai đoạn lịch sử của nhân loại mà Công Đồng Vatican II đã đề ra đó là hội nhập văn hóa, và đối thoại tôn giáo. Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa Kitô thể hiện qua những dấn thân của Hội Thánh chính là nhằm đem hạnh phúc cho con người ngay trên địa cầu này, nên mọi hoạt động xã hội, chính trị của người tông đồ giáo dân là nhằm cải thiện xã hội để đem hạnh phúc đích thực cho con người.

 

PTGD áp dụng Học Thuyết Xã Hội Công Giáo vào các môi trường xã hội, vậy HTXHCG là gì?

Nói một cách ngắn gọn và cụ thể HTXHCG là áp dụng triệt để Kinh Thánh, Phúc Âm vào các sinh hoạt hàng ngày như văn hóa, xã hội, giáo dục, kinh tế, chính tri….Vì HTXHCG đưa ra những nguyên tắc suy tư, những mẫu mực để phán đoán, những hướng dẫn để hành động. Những nguyên tắc căn bản của HTXHCG là: Tôn trọng con người. Thực hiện công ích. Tôn trọng quyền tư hữusở hữu tài nguyên công bằng hợp lý. Tương quan tốt đẹp giữa các quốc gia dân tộc. Phục vụ người nghèo và những người bị bỏ rơi….

 

Cơ cấu tố chức của PTGD thế nào?

Là một PT cán bộ,  không phải là một PT quần chúng, nhắm vào phẩm chất hơn là số lượng. Đoàn viên PT được đào tạo để trưởng thành và có trách nhiệm, nên PT có cơ cấu tổ chức rất đơn giản, nhẹ nhàng và linh động. PT lấy nhóm nhỏ làm đơn vị sinh hoạt, các nhóm nhỏ gọi là Phong Trào Cơ Sở. Điều hành sinh hoạt toàn PT là một Ban Thường Vụ gồm có từ 9 đến 12 thành viên, những thành viên trong BTV chia nhau trách nhiệm và công tác chung tùy theo khả năng và hoàn cảnh. PT họp đại hội toàn cầu mỗi 4 năm một lần. Các PT Cơ Sở sinh hoạt hàng tháng.

 

PT có nhưng sinh hoạt cụ thể nào đối với Giáo Hội và Quê hương Việt Nam?

PT có rất nhiều sinh hoạt cụ thể trong 4 môi trường nêu trên như cổ võ đối thoại tôn giáo, phát huy văn hóa, văn học, lịch sử VN qua các trại hè, đại học hè, tuần lễ xã hội. PT tranh đấu cho tự do và nhân quyền ở VN, thực hiện những dự án công ích cho người dân….

 

Linh đạo của PTGD là gì?

Là một hội đoàn trong Hội Thánh, mỗi đoàn viên PT được mời gọi sống thánh thiện mẫu mực để làm chứng nhân cho Tin Mừng. Đoàn viên phải là men, muối và là ánh sáng từ trong gia đình, tiến đến các môi trường sinh hoạt. Người đoàn viên sống hòa nhập giữa lòng xã hội để đem đạo vào đời. Muốn đạt được những điều trên đây đoàn viên phải tôi luyện để sống kiên cường trong đức tin, nhiệt thành trong đức ái, và liên kết trong đời sống cầu nguyện. Mọi hoạt động dù cá nhân hay tập thể PT phải liên kết với ý hướng chung của Giáo Hội Công Giáo dưới ánh sáng Tin Mừng.

 

** Muốn tìm hiểu sâu rộng hơn, mời đến sinh hoạt với các Phong Trào Cơ Sở.

 

 

TÌM HIỂU PHONG TRÀO GIÁO DÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *