Sinh hoạt của Phong Trào Cơ Sở Đức

 

Ngày Hội Học về
Lộ Trình Cứu Nước Và Dựng Nước Trong „Chính Đề Việt Nam“

 

Thứ bảy 17.10.2015
Từ 14.00 tới 21.00 giờ
Tại Ginsheim / Wiesbaden

 

Tác giả „Chính Đề Việt Nam“ (CĐVN) mở đầu cuốn sách bằng một nhận định chẳng mấy lạc quan:
Việt Nam là một nước nhỏ, nhỏ về dân số, nhỏ về lãnh thổ, nhỏ về kinh tế kém phát triển… Là một nước nhỏ, chúng ta luôn bị chi phối bởi quyền lợi của các nước lớn và lúc nào cũng bị đe doạ bởi ngoại xâm.

Rồi tiếp:
Cái bi đát của chúng ta là lại nằm sát nách một người láng giềng vĩ đại, vẫn luôn coi chúng ta như một phần đất bị mất của họ; và từ khi Việt Nam giành lại được độc lập, họ đã hơn bảy lần xuất quân sang để tìm cách đặt lại nền thống trị.

Và kết luận với một lời tiên tri cách đây hơn 50 năm:
Nếu cộng sản miền Bắc chiếm đựơc miền Nam, thì việc Trung Cộng chiếm Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian!

Lịch sử dân tộc 40 năm nay, từ ngày cộng sản miền Bắc cướp được quyền trên cả nước, đang chứng thực những nhận định bi đát trên đây.

Vậy phải làm sao để CỨU NƯỚC?

Câu trả lời trước tiên vẫn là: Phải thoát ra khỏi chế độ cộng sản nô thuộc!

Nhưng xét cho cùng, xóa được nạn cộng sản, chưa hẳn chúng ta giải quyết được bài toán của Dân Tộc, là vì mối đe dọa của người láng giềng tham lam vẫn có đó. Vậy cần phải có một kế hoạch đường dài, nghĩa là phải có một giải pháp lâu dài cho Đất Nước.

CĐVN đã đề nghị cho chúng ta một giải pháp đường dài đó.

Trong Ngày Hội Học, chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung chính trong giải pháp đó. Chúng có còn có thể áp dụng được nữa hay không? Đây không phải là một buổi giới thiệu tác phẩm hay điểm sách. Nhưng qua một cuốn sách, chúng ta cùng trao đổi, để cùng ý thức hơn về tương lai Đất Nước và Dân Tộc.

 

Chương trình

14.00: Khai mạc:  Chào cờ – Tưởng nhớ và cầu nguyện cho các nạn nhân vì chế độ cộng sản đặc biệt từ 40 năm qua.’
14.30: „Giải pháp cứu Nước và dựng Nước trong Chính Đề Việt Nam“. TTV. Phạm Hồng Lam
15.15: Tham luận : „Quá khứ dân tộc và tương lai đất nước“ TLV: Ô. Trịnh Đỗ Tôn Vinh
15.35: Nghỉ giải lao
16.00: Thảo luận khoáng đại
16.40: Nhóm Thảo Luận

 

 

Nhóm 1: Vai trò Lãnh Đạo:
Làm sao để có được những người „lãnh đạo xứng danh“ như trong CĐVN nói tới?

Nhóm 2: Điều kiện phát triển (1):
Tình trạng bế tắc mọi mặt: chính trị, kinh tế, giáo dục, xã hội… của Việt Nam hiện nay giống như một vòng xích sắt quấn chặt lấy thân mệnh dân tộc. Để thoát ra được khỏi tình trạng này, chúng ta cần phải đột phá khâu xích nào trước hết?

Nhóm 3: Điều kiện Phát Triển (2):
Muốn có được nền khoa học kĩ thuật như người tây phương, phải học „óc chính xác và khả năng tổ chức trật tự ngăn nắp“ như họ. Nói cách khác: Người Việt có „óc khoa học“ không?

Nhóm 4: Điều kiện Phát Triển (3):
„Chúng ta phải nhìn nhận, đất nước chúng ta nhỏ và dân tộc chúng ta kém mở mang. Tuy nhiên quá khứ lịch sử của đất nước cho phép chúng ta tin rằng, dân tộc ta có tiềm năng để vươn lên trong một tương lai rất ngắn“.
Đâu là những yếu tố tinh thần thuận và nghịch trước cái nhìn lạc quan đó?

 

Ngày Hội Học Về “Chính Đề Việt Nam”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *