Kính gởi anh chị Nguyễn Lý Tưởng,

Kính gởi anh chị Nguyễn Bá Tùng,

 

 

được tiCau Thanhn linh mục Phê-rô Phan Xuân Thanh,

anh ruột của chị Nguyễn Lý Tưởng và chị Nguyễn Bá Tùng vừa qua đời,

đoàn viên Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại

hợp với quý Anh Chị và thân quyến cùng dâng lời nguyện cầu

cho linh hồn Cha được mau hưởng bình an mãi mãi bên Chúa.

 

Thay mặt PTGDVNHN

Phạm Hồng-Lam
(ĐHV)

Cùng Dâng Lời Cầu Cho Linh Hồn Lm Phan Xuân Thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *