Từ ngày 16 tới 18.10.2015 Cơ Sở Đức sinh hoạt khoá mùa thu.

Dịp này Cơ Sở sẽ có một Ngày Hội Học để thảo luận và học hỏi về đề án cứu nước và dựng nước được đề ra trong “Chính Đề Việt Nam”.

Kèm đây là thư mời.

 

Thu moi ngay HOI HOC 17-10-2015

Thư Mời Ngày Hội Học tại Đức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *