Xin ĐỪNG TRÁNH XA CHÍNH TRỊ.
Iris Vinh Hayes, Ph.D.

*Tôi đã sinh ra và trưởng thành trên một đất nước mà tôi thường xuyên nghe
từ miệng của những người lớn chung quanh nào là** “đừng có dính vô chính
trị mà khổ thân” **hoặc** “ai làm chính trị thì kệ họ đi” **hoặc** “học
theo 3 cái tượng kia kìa,  bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại!” **hoặc** “thật
thà như vậy thì không nên dính vào chính trị” **hoặc** “làm chính trị phải
gian hùng, phải thủ đoạn, phải ác độc” **hoặc** “chính trị rất dơ bẩn không
phải là chỗ cho người hiền đức” . . . vân vân.**  Nói tóm lại là những bài
học tôi được người lớn dạy bảo có thể tóm gọn trong vài chữ: hãy tránh xa
chính trị. *

* Những nhận xét của họ không phải là không đúng với sự thật. Nhưng không
may chúng chỉ là những sự thật của một xã hội đã chìm ngập quá lâu trong
bóng tối.  **Những khuyên răn của họ không phải là không có lý.  Nhưng buồn
thay chúng chỉ là cái lý của những người đã bị dìm quá lâu trong nếp sống
vong thân. *

*Thế nào là vong thân?*  *Vong thân* *là khi tự thân đã đánh mất chính
mình,** đã không thể có được sự tự chủ và tự do, đã không được quyền làm
người, đã không được sống như là một con người đúng nghĩa, đã trở thành vô
cảm trước những diễn biến chung quanh.  Trong môi trường như vậy thì làm
sao mà không khổ, làm sao mà kẻ xấu ác không hoành hành, làm sao mà chính
trị không dơ bẩn, làm sao mà người hiền không bị bóp chết. *

* Câu hỏi quan trọng là: ai đã dung dưỡng những thứ xấu ác đó, ai đã để cho
bóng tối áp bức tiếp tục phủ trùm lên đất nước, ai đã tiếp tay cho nếp sống
vong thân? *

* Không cần biết ai đã tạo ra những thứ xấu ác, không cần biết ai đã áp đặt
những thứ xấu ác, không cần biết ai đã duy trì những thứ xấu ác, có một
điều chắc chắn là CHÍNH TÔI ĐÃ DUNG DƯỠNG NHỮNG THỨ XẤU ÁC ĐÓ;
CHÍNH TÔI ĐàĐỂ CHO BÓNG TỐI PHỦ TRÙM ĐẤT NƯỚC; CHÍNH TÔI ĐÃ
TIẾP TAY CHO NẾP SỐNG VONG THÂN.  **Vâng, chính là tôi, một con dân của
tổ quốc. Chính là tôi, một thành viên của xã hội.  Chính là tôi, một tác nhân của môi
trường sống.*

*  Tại sao có thể là như vậy?  Rất đơn giản. Tại vì là: *

*KHI IM LẶNG TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP ĐỒNG LÕA. *
*KHI CAM CHỊU CÚI ĐẦU TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP
KHUYẾN KHÍCH. *
*KHI TRÁNH XA CHỖ DIỄN RA NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP MỞ RỘNG.*

*Khi mà đại đa số công dân đều chỉ biết im lặng khuất phục trước độc tài
chuyên chế, trước tham nhũng lũng đoạn, trước trấn lột cưỡng đoạt, trước
dối gian bưng bít, trước gian ngoa xảo quyệt, trước khủng bố bạo hành,
trước bất chính bất minh, trước tham lam tráo trở thì thử hỏi làm sao đất
nước không đầy dẫy độc tài chuyên chế, tham nhũng lũng đoạn, trấn lột cưỡng
đoạt, dối gian bưng bít, gian ngoa xảo quyệt, khủng bố bạo hành, bất chính
bất minh, tham lam tráo trở??? *

* Khi mà đại đa số quần chúng đều chỉ biết tránh xa chính trị để mặc tình
cho kẻ xấu ác hoành hành thì thử hỏi làm sao nền chính trị của quốc gia
không dơ bẩn, không xấu xa, không ác độc, không tà đạo, không chuyên chế,
không nằm trong tay của bọn đầu trâu mặt ngựa??? *

* Khi mà mỗi cá nhân không dám xác lập quyền lực của chính mình để tạo ra
sức mạnh cộng hưởng giúp xác lập quyền lực của toàn dân thì thử hỏi làm sao
một đảng cầm quyền không thao túng, không tự ngồi trên cả luật pháp, không
ngang nhiên vơ vét tài nguyên của đất nước, không hút nạo máu mỡ của bá
tánh,  không khủng bố những tiếng nói đối lập, không đối xử tàn tệ với đồng
bào ruột thịt hơn cả những kẻ ngoại bang đô hộ thuộc địa??? *

*Sống trong một quốc gia, dầu muốn hay không muốn thì mỗi người dân trong
quốc gia đó cũng đã tự nhiên tham gia vào nền chính trị của đất nước rồi*
*.  Chỉ có điều là tham gia để biến quốc gia đó thành một quốc gia lý
tưởng, thành một nơi chốn đáng sống cho mỗi người và mọi người bằng cách
tích cực xác lập quyền lực của người dân qua hành động cụ thể hay là tham
gia để biến quốc gia đó thành địa ngục trần gian bằng cách im lặng, cúi đầu
và lánh xa.  **Phải, tôi không ngại lập lại một lần nữa, “im lặng, cúi đầu,
lánh xa” là cách tham gia chính trị để biến một đất nước thành địa ngục. *

*Mãi cho tới ngày hôm nay tôi vẫn phải nghe từ miệng của những người chung
quanh những lời tương tự, cũng với hàm ý “hãy tránh xa chính trị.”  Nhiều
thế hệ trước đã bị đầu độc với những lời khuyên vô trách nhiệm này.  Thế hệ
đương đại đang bị “mang niềng kim cô” với cụm chữ đầy răn đe này.  Nếu
không có sự thay đổi về nhận thức thì có lẽ những thế hệ mai sau cũng sẽ
không khá hơn.  Tôi thực sự ưu phiền và lo lắng.  Với một tấm lòng vì tiền
đồ của dân tộc, tôi xin mạn phép được hét to để mọi người, mọi thế hệ
–trước kia, ngay bây giờ và mai sau–và mọi giai tầng của đất nước cùng
nghe về một sự thật đơn giản:*

* KHÔNG CÓ MỘT CÔNG DÂN NÀO SỐNG TRÊN ĐẤT NƯỚC CỦA MÌNH CÓ
THỂ TRỐN LÁNH THAM GIA CHÍNH TRỊ, CHỈ CÓ SỰ CHỌN LỰA THAM GIA
CHÍNH TRỊ BẰNG THÁI ĐỘ NÀO MÀ THÔI. *

* Những đồng bào của tôi ơi, nhất là những người trẻ trong nay mai sẽ phải
kê vai nâng cả một gánh sơ hà, xin đừng để cho kẻ xấu ác tiếp tục khủng bố
bằng cụm chữ răn đe “hãy tránh xa chính trị.”  Cũng **đừng để cho những kẻ
ươn hèn vô trách nhiệm nhồi sọ cả một thế hệ rường cột với cụm chữ “hãy
tránh xa chính trị” để biến thành kẻ vô trách nhiệm như họ* *.*

*Sự nhẫn nhục nào cũng phải có giới hạn.  Khi mạng sống của dân đã bị coi
thua súc vật, khi tài sản của dân đã bị tước đoạt dễ như lấy đồ trong túi,
khi tôn nghiêm của dân đã bị chà đạp quá đáng thì GIỚI HẠN CỦA SỰ NHẪN NHỤC
ĐÃ BỊ PHÁ VỠ.  Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia
vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một
cơ chế điều hành đất nước của dân, do dân và cho dân.  Đã đến lúc mọi người
cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một
cách tích cực và cụ thể để tái lập một xã hội văn minh và thiện đức. *

* Ở thời điểm lịch sử này toàn dân đang có cơ hội để giành lại NHÂN QUYỀN
VÀ DÂN QUYỀN đã bị tước đoạt trong nhiều năm qua, hãy tham gia để XÁC LẬP
QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN và
nói cho ĐCSVN biết rằng DÂN LÀ CHỦ CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY chứ không phải họ.
Hãy tham gia với quyết tâm “KHÔNG KHOAN NHƯỢNG CÁI XẤU ÁC” nhưng
KHÔNG ĐỂ BỊ Ô NHIỄM BỞI HẬN THÙ.  Hãy tham gia với MỘT TÌNH THƯƠNG
LỚN và CHO MỘT ƯỚC MƠ LỚN. *

* Con đường mà chúng ta cùng đi để XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG
CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN chắc chắn là không bằng phẳng, nếu không muốn
nói là có thể phải hy sinh cả tánh mạng.  Trên con đường đó, chúng ta tuyệt
đối không thể sử dụng bạo lực để đối kháng với bạo lực; tuyệt đối không thể
để hận thù dẫn chúng ta vào con đường lập lại sai lầm lịch sử mà chính
chúng ta đã từng là nạn nhân; tuyệt đối không thể để sự sợ hải biến chúng
ta thành lũ người xấu ác mà chính chúng ta đang lên án họ.  Những cái không
thể này  không phải là những ý nghĩ “lãng mạn trong đấu tranh” mà là một
“tính toán chính lược” sẽ quyết định xác suất thành bại của một cuộc cách
mạng, trong đó có cả nỗ lực kiến tạo một quốc gia lý tưởng sau khi quật ngã
được chế độ độc tài.  Như tôi đã từng nói trong bài Bát Chánh Kiến Cho 1001
Ghonim Của VN: Chỉ có tình thương lớn mới chuyển hóa được tâm thức con
người và đưa cá nhân, chủng tộc, nhân loại vượt lên trên mọi dị biệt để
hình thành một môi trường sống dung nạp hơn, phồn thịnh hơn, nhân bản hơn
và an ninh hơn. *

* Hãy dùng chính cái sức mạnh chúng ta có được mà họ không có để thắng.  Họ
có sức mạnh của bạo lực, chúng ta có sức mạnh của biển người phản kháng bất
bạo động.  Họ độc tài chuyên chế, chúng ta biểu dương dân chủ tự do.  Họ
khinh bạc nhân dân, chúng ta có lòng thành kính thể hiện qua sự tôn trọng
nhân quyền và dân quyền.  Họ tàn nhẫn với dân đen, chúng ta có lòng từ mẫn
thể hiện qua sự quan tâm và tương trợ. Họ chà đạp sĩ phu và trí thức, chúng
ta tôn trọng lắng nghe dù là tiếng nói đối lập.  Họ bán nước cầu vinh,
chúng ta sắc son với tiền nhân giữ nước và dựng nước.  Họ bịt mắt thiên hạ,
chúng ta có thông tin và sự thật.  Họ có ĐCSVN, chúng ta có toàn dân trong
đó bao gồm cả cảnh sát, quân đội và CNV của bộ máy hành chánh.  Họ có được
ngọn roi của kẻ cầm quyền, chúng ta có được áo giáp lương tâm và nhiệt tình
của toàn nhân loại trên thế giới.  Họ sử dụng cương thi XHCN để tiếp tục
phủ bóng tối lên đất nước, chúng ta mang quang huy của mặt trời chân lý
“sống như con người” chiếu sáng khắp hang cùng ngõ hẹp.  Họ chỉ có một kết
quả duy nhất là phải đầu hàng trước sức mạnh của toàn dân, chúng ta có một
chọn lựa đúng đắn là sẽ ôm vào vòng tay tất cả những người đã qui phục
trước sức mạnh của dân.  Họ chắc chắn sẽ tan rã, chúng ta chắc chắn sẽ có
1001 Ghonim của Việt Nam bước ra từ dân để hoàn thành ý nguyện của dân thứ
ý nguyện đơn giản mà thiêng liêng:*

*MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC SỐNG NHƯ MỘT CON NGƯỜI. *

* Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính
trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một cơ chế điều
hành đất nước của dân, do dân và cho dân.  Đã đến lúc mọi người cần phải
đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích
cực và cụ thể để tái lập một xã hội văn minh và thiện đức.*

*Và cho những ai còn e ngại, sao không thử bắt đầu với trách nhiệm nhỏ nhất
như tác giả Nguyễn Ngọc Già đã viết trên Dân Luận: “Mỗi lần chúng tôi gặp
nhau hàn huyên, tôi và anh ấy luôn nói về tình hình chính trị – xã hội, tôi
cũng hay chia sẻ những bài viết của mình với anh ấy. Ban đầu anh ấy ngại
ngùng và có vẻ lảng tránh, dần dần (sau cả năm trời) anh ấy bớt thái độ né
tránh và quan tâm hơn. Tôi dấn thêm bước nữa, đề nghị anh ấy đọc bài của
tôi, anh ấy bảo: “tôi yêu đất nước này, và cũng rất đau đáu với những bất
công đầy rẫy trong xã hội, nhưng có lẽ tôi không có lý tưởng như anh”, tôi
trả lời: “không, đó không phải là lý tưởng, đó là trách nhiệm của chúng ta.
Anh cứ coi như, trách nhiệm của tôi là viết, trách nhiệm của anh là đọc và
truyền bá cho những người chung quanh. Hãy bắt đầu từ trách nhiệm nhỏ
nhất”, và anh ấy đồng ý.”*

*Xin đừng tránh xa chính trị !*

*Iris Vinh Hayes, Ph.D.*

Xin ĐỪNG TRÁNH XA CHÍNH TRỊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *