Ngày 10.07.2015

 

Thư Điu Hp tháng 07

 

 

Quý anh chị thân mến,

 

Giữa tháng 6.2015 đức Giáo Tông Phan-sinh đã phổ biến lá thư chung (Tông Thư) thứ ba của ngài: Laudato si (Chúc tụng Thiên Chúa), nói về tình trạng môi sinh đáng lo ngại của địa cầu. Đây là một tài liệu quan trọng được sự cố vấn của nhiều chuyên gia và tổ chức chuyên môn trên thế giới; nó là lời cảnh tỉnh nhân loại đúng lúc về những tàn phá môi địa cầu sống của họ. Vì thế, tài liệu cũng là một đóng góp rất quan trọng vào kho tàng học thuyết xã hội của Giáo Hội.

Hơn ai hết, Phong Trào chúng ta, một tổ chức vốn lấy việc quảng bá học thuyết xã hội công giáo làm chính, cần quan tâm và học hỏi thông điệp này. Chúng ta sẽ học hỏi trước hết qua việc cùng chia nhau dịch bản văn. Nhiệm vụ của Phong Trào chúng ta là phải cung cấp một bản dịch chính xác và dễ hiểu. Sau đó sẽ học hỏi trong cơ sở, trong các buổi sinh hoạt viễn thông (Paltalk) và qua những buổi tổ chức giới thiệu, nếu có thể.

„Laudato si“ gồm ngoài phần dẫn nhập (khoảng 5 trang) và lời nguyện kết thúc (2 trang) có 7 chương với trên dưới 70 trang Din A4 tất cả. 7 Chương như sau:

 

Ch. 1: Điều gì đang diễn ra nơi căn nhà của chúng ta?

Ch. 2: Tin Mừng Tạo Dựng

Ch. 3: Chính con người tao ra khủng hoảng môi sinh

Ch. 4: Một nền Môi Sinh Học toàn diện

Ch. 5: Một vài đường hướng cho việc định hướng và hành động

Ch. 6: Giáo dục môi sinh và tu đức môi sinh

 

Trong buổi sinh hoạt viễn thông tuần tới (ngày 18.07.2015) chúng ta sẽ phân công cụ thể. Mỗi cơ sở sẽ nhận dịch tối thiểu 1 chương (khoảng 10-15 trang). Trên trang của Vatican có sẵn bản văn dịch ra các ngôn ngữ chính. Phần nhập đề và 2 lời nguyện kết đã được dịch rồi.

 

Ngoài ra, nội dung chính của buổi sinh hoạt 18.07.15 là việc thảo luận về tài liệu „Linh đạo của đoàn viên phong trào“ – đã gởi đi với Thư Điều Hợp tháng trước, có đưa lên trang nhà của PT.

 

Cầu chúc quý anh chị một mùa hè thoải mái, khoẻ và bình an.

 

Thân chào quý Anh Chị

Phạm Hồng-Lam

(ĐHV)

Thư Điều Hợp tháng 07

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *