Ngày 18.07.2015

Thành Kính Phân Ưu

 

Kính gởi:

Ban lãnh đạo trung ương Giáo Hội Phận Giáo Hoà Hảo

 

 

Kính thưa Quý vị,

 

được tin đạo hữu Lê Quang Liêm (01.11.1920 – 17.07.2015)

Hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà hảo

Thành viên Sáng lập Hội đồng Liên tôn Việt nam,

Thành viên Sáng lập và Cố vấn của Khối 8406

 

vừa mãn phần tại Sài-gòn, Việt Nam, thọ 95 tuổi,

 

Đại diện Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại chúng tôi kính gởi tới Quý vị và cộng đoàn tín hữu quy Giáo Hội lời thành kính phân ưu của toàn PTGDVNHN.

 

Chúng tôi cùng nguyện cầu cho hương hồn người quá cố được hưởng bình an nơi cõi vịnh hằng.

 

Thành kính

Phạm Hồng-Lam

(Điều Hợp Viên)

 

Thành Kính Phân Ưu

One thought on “Thành Kính Phân Ưu

  • 22. July 2015 at 4:47
    Permalink

    Thành kính phân ưu./-

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *