Ngày 24.06.2015

 

Thư Điu Hp tháng 06

Quý anh chị thân mến,

1.

Việc quyên góp giúp bạn NTD đã kết thúc với mức độ thành công 75%. Tôi cám ơn tất cả những người đã đóng góp hoặc đã kêu gọi sự trợ giúp của thân hữu, đặc biệt cám ơn Quỹ Yểm Trợ Nhân Quyền. Đây là lần đầu tiên chúng ta vận động giúp một cá nhân. Chuyện không dễ, nhưng đạt được như thế là tốt đẹp.

2.

Ngay từ đầu năm, chúng ta đặt ra ba mục tiêu phải đạt trong năm nay:

  1. a) Các buổi họp trở thành định kì và mở rộng ra cho mọi đoàn viên.
  2. b) Kiện toàn trang mạng thông tin của PT.
  3. c) Thống nhất với nhau về bản chất của PT: Chúng ta là ai? Chúng ta khác các đoàn thể khác như thế nào? Chúng ta sẽ làm gì và làm như thế nào?

Hai mục tiêu a) và b) chúng ta đã tiến hành.

Thời gian tới đây chúng ta sẽ bước vào mục tiêu thứ ba. Tôi sẽ gởi bài gợi í để các chúng ta cùng nhau trao đổi học tập trong cơ sở hoặc từng cá nhân nghiên cứu. Và chúng ta sẽ trao đổi với nhau trong các buổi họp định kì tới.

3.

Bài „Đoàn viên PT làm thế nào để nên thánh“ gởi kèm thư này tôi dựa một phần theo bài thuyết trình của anh NCK trong đại hội vừa qua. Bài này đã được đưa vào Nhà của PT, nơi phòng  „Huấn luyện“.

4.

Buổi sinh hoạt định kì sắp tới sẽ vào ngày thứ bày 18.07.15 này. Từ 7 tới 9 giờ (Cali), 9-11 giờ (Houston), 10-12 giờ (Boston), 16-18 giờ (Đức).

 

Thân chào quý Anh Chị

Phạm Hồng-Lam

(ĐHV)

Thư Điều Hợp tháng 06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *