Nhấn chuột vào mỗi tấm để thấy hình nguyên mẫu

 

Hình ảnh thảm sát Mậu Thân ở Huế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *