Bản tin Zenit ngày 17.04.2015.

Con số người nhận phép Rửa và người học đạo tăng cao ở Nam Hàn.

Theo số liệu chính thức của Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn, năm 2014 có 124.748 người nhận phép Rửa, tăng cao hơn năm trước 5%.

Giáo Tông Phan-sinh đã để lại Nam Hàn những hiệu quả tích cực. Từ năm 2010 số tín hữu quốc gia này hơi sút giảm đôi chút. Nhưng năm 2014 lại tăng 5% nhiều hơn năm trước, với tổng số người nhận phép Rửa là 124.748.

Theo thống kê, như vậy số tín hữu công giáo đại-hàn có tỉ lệ tăng tuyệt đối là 2,2%. Tổng số tín hữu công giáo hiện nay: 5,57 triệu, tương đương 10,6% so với tổng số dân (52,4 triệu). Cần để ý, theo số liệu kiểm tra dân số mới nhất, có khoảng 5o% người dân đại-hàn khai là vô thần hoặc không tin gì cả.

Theo giám mục giáo phận Daejon, Lazarus You Heung-sik, đây là do hiệu ứng của lần tông du vừa rồi của Giáo Tông Phan-sinh. Chuyến tông du mục vụ đã tạo ấn tượng không những nơi người công giáo mà cả nơi mọi thành phần dân chúng tại đây.

Vị giám mục kiêm Chủ Tịch Uỷ Ban Công Lí Và Hoà Bình nói: “Những ngày Giáo Tông Phan-sinh lưu lại với chúng tôi năm 2014 đã góp phần làm gia tăng lượng tân tòng trên. Tình yêu của ngài đối với những người bị bỏ rơi trên đất nước này, đối với các gia đình mất người thân trong vụ lật phà, đối với những người tàn tật và những di dân lao động đã đánh động sâu xa toàn thể xã hội chúng tôi”.

Theo giám mục You đà tăng này vẫn tiếp tục. Lượng người xin học giáo lí cũng tăng. “Chúng tôi cũng chờ đợi sự tăng gia lượng người nhận phép Rửa trong mùa Phục sinh tới này”.

 

 

Hiệu ứng của ĐTC Phan-sinh tại Nam Hàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *