Thảm sát MT- Phỏng vấn nhân chứng sống (1)

Thảm sát MT- Phỏng vấn Nguyễn Lý Tưởng

Thảm sát MT tại Huế – Phim

Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngọc Phan, Đan Trinh, Đắc Xuân:

Nguyen Thi Thai Hoa To Cao Hoang Phu Ngoc Phan Nguyen Thi Doan Trinh

Thảm sát MT- Phỏng vấn thiếu tá Liên Thành

Thảm sát Mậu Thân 68 ở Huế: Phỏng vấn, Phim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *