Hàng ngày trong cuộc sống, Bạn gặp hoài những trường hợp bắt mình phải “nói đôi lời” trước đám đông của một bữa tiệc, một đám cưới, một lễ hội…

Bạn băn khoăn không biết phải dọn bài nói như thế nào, phải diễn tả làm sao….

Cuốn sách ngắn và đơn giản sau đây sẽ giải toả cho Bạn những âu lo đó.

Nội-dung sách gồm 100 quy-tắc, xoay quanh 7 câu hỏi quan-trọng:

1. Nhà hùng biện cần những dụng cụ nào? (1 -15)

2. Nói tự phát (không cầm giấy) có sức thuyết phục mạnh nhất (16 -32)

3. Phải soạn các bài nói chuyện sao cho hợp lí (33 – 42)

4. Làm sao để bài nói chuyện được rõ ràng, mạch lạc? (43 – 56)

5. Yếu tố tâm lí khi thuyết trình, nói chuyện (57 – 66)

6. Làm sao để người khác chấp nhận quan điểm của mình (67 – 91)

7. Những điều nên biết về kĩ thuật nói chuyện (92 – 100)

Chúc Bạn thành công

Người dịch

Thuật hùng biện. 100 quy tắc thu phục người nghe

 

 

Thuật hùng biện. 100 quy tắc thu phục người nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *