Lectio Divina.

Lng nghe tìm hiu Li Chúa

book and candle 2

Lectio Divina là một lối đọc và suy niệm Lời Chúa đã có lâu đời nơi các giáo phụ. Từ thế kỉ 12, nó trở thành phương pháp phổ cập trong các tu viện.

Lectio Divina gồm ba bước lớn:

 1. Gặp gỡ
 2. Trao đổi
 3. Lên đường

 

I. Gp g / Lectio

Trong bước này, chúng ta quy tụ, vừa gặp gỡ nhau vừa gặp Chúa qua Ánh sáng (ngọn nến) và Lời (sách Kinh Thánh). Tâm điểm của phần này là Lectio: đọc và lắng nghe Lời.

 1. Nghi thức mở đầu (Lời chào / Trao cho nhau Lời / Bài hát / Lời nguyện mở đầu)
 2. Đọc Lời lần I. Trầm lặng suy tư (2, 3 phút).
 3. Đọc Lời lần II (từng đoạn thay nhau)
 4. Xướng lên những chữ, câu đánh động mình

 

II. Trao đi / Meditatio

Bước thứ hai là trao đổi. Trao đổi giữa các tham dự viên và trao đổi với Chúa qua Lời. Người hướng dẫn soạn sẵn hai câu hỏi gợi í: câu một giúp để hiểu thêm về Lời. Câu hai giúp hiểu í nghĩa của Lời trong cuộc sống / liên hệ với kinh nghiệm sống. Mỗi câu hỏi có thể có nhiều mục hay câu hỏi nhỏ.

 1. Tôi đọc Lời (Dựa theo câu hỏi I, tham dự viên cùng trao đổi để hiểu thêm về nội dung Lời, chừng 15 phút)
 2. Lời nói với tôi (Dựa theo câu hỏi thứ II, liên hệ Lời với kinh nghiệm sống riêng tư ; 20-30 phút)

 

III. Lên Đường / Actio

Đây là bước để Lời thấm vào cuộc sống (Oratio và Contemplatio). Lắng nghe lại Lời. Cầu nguyện tự phát đáp trả lại Lời. Quan trọng nhất : Chọn tư tưởng / một quyết định nào đó dựa vào Lời để áp dụng.

 1. Lắng nghe lại Lời
 2. Chọn tư tưởng áp dụng vào cuộc sống
 3. Cầu nguyện tự phát
 4. Kết thúc (bằng bài hát hay lời nguyện chung)

 

 

Sau đây là một đề tài mẫu:

 

Li nguyn m đu

Lạy Chúa, Chúa muốn tới với chúng con qua Lời Ngài.

Xin Chúa mở tai chúng con, để chúng con có thể nghe âm thanh dịu dàng của Lời Ngài.

Xin Chúa mở mắt chúng con, để chúng con có thể thấy được những màu sắc tươi mát của Lời Ngài.

Xin Chúa giúp chúng con ngửi và nếm được niềm an ủi, sự chắc chắn và hứa hẹn của Lời Ngài, mỗi khi chúng con lần mò trong đêm tối để tìm Chúa, qua sự hướng dẫn và thúc đẩy của Lời Ngài. (Georg Steins)

 

Đọc Li

Sách Khởi Nguyên

2,7-9.[15-17]; 3,1.7

Giavê Thiên Chúa đã nắn hình người từ đất ngoài đồng

và Người đã hà hơi sự sống vào mũi nó.

Và nhờ vậy con người đã thành một vật sống động.

Và Giavê Thiên Chúa đã trồng vườn cây ở Eden, về phía đông, và Người đặt vào đó sinh vật mà Người đã nặn ra.

Giavê Thiên Chúa đã cho từ đất mọc lên mọi thứ cây nhìn sướng mắt và hoa trái ngon ngọt,

ở giữa vườn mọc lên cây sự sống và cây biết lành biết dữ.

Giavê Thiên Chúa đã đem con người đặt trong vườn Eden, để nó canh tác và giữ vườn.

Đoạn Giavê Thiên Chúa truyền dạy con người: „Mọi cây trái trong vườn ngươi đều được ăn, nhưng ngươi không được ăn cây biết lành biết dữ; vì nếu ăn nó, thì ngươi sẽ chết ngay“

Rắn là vật tinh ranh hơn mọi loài thú mà Giavê Thiên Chúa đã tạo ra trong vườn.

Rắn nói với người đàn bà: “Không, các ngươi sẽ không chết”

Là vì Thiên Chúa biết rằng: Ngày nào các ngươi ăn trái cây đó, mắt các ngươi sẽ mở ra; và các ngươi sẽ trở nên như Thiên Chúa và sẽ biết điều lành điều dữ.“

Người đàn bà trả lời con rắn: „Chúng tôi được ăn hoa trái các cây trong vườn;

Nhưng chỉ có trái của cây mọc ở giữa vườn, thì Thiên Chúa đã nói: „Chúng tôi không được ăn trái cây đó,

và chúng tôi cũng không được sờ vào cây đó, nếu không chúng tôi sẽ chết“.

Rắn liền nói với người đàn bà: „Không, các ngươi sẽ không chết.

Là vì Thiên Chúa biết rằng: Ngày nào các ngươi ăn trái cây đó, mắt các ngươi sẽ mở ra; và các ngươi sẽ trở nên như Thiên Chúa và sẽ biết điều lành điều dữ.“

Và người đàn bà nghĩ rằng, trái cây đó chắc ngon ngọt, rằng cây đó nhìn đẹp và nó quyến rũ mình trở nên khôn ngoan.

Và bà đã hái quả và ăn; bà cũng đã đưa cho chồng mình đang đứng bên cạnh cùng ăn.

Tức thì mắt hai người đều mở ra, và họ nhận ra sự trần truồng của mình.

Họ đã bện lá vải làm khố mặc che thân.

 

Câu hi gi í

Tôi đc Li:

 • Thiên Chúa làm gì?
 • Thiên Chúa đã nói gì với con người trứơc khi con người ăn và sau khi ăn trái cấm?

Li nói vi tôi:

 • Đâu là điều tuyệt diệu và đẹp và đâu là điều khó khăn nơi kiếp người?
 • Anh chị hãy í thức về hơi thở: thở ra, thở vào, nghỉ thở. Hãy thưởng thức quà tặng sự sống đó của Thiên Chúa!

 

Qung din thêm v đon sách thánh

Kn 2-3 kể về việc tạo dựng con người trong quan hệ với Thiên Chúa, với tha nhân, với đất và với mọi loài sinh vật khác. Đây không phải là một “biên bản” ghi lại giai đoạn tạo dựng ban đầu. Nhưng chỉ là một trình thuật thần thoại, đặt ra những vấn nạn về các đặc tính và bản chất của con người: Tại sao có đàn ông đàn bà? Tại sao con người phải chết? Tại sao con người là một chủ thể biết nhận thức?

Điểm đầu tiên trong Kn 2-3 là mối quan hệ với Thiên Chúa: Thiên Chúa như một người thợ gốm nặn ra con người từ đất. Con người đầu tiên là một Adam (có nghĩa là Người). Từ Adam không có nghĩa là tên gọi của người đó. Danh gọi này ám chỉ mọi người, chỉ toàn nhân loại và cho biết con người từ đất mà ra, nó gắn liền với đất. Nhờ Thiên Chúa thổi hơi, con người này mới thành sống động.

Vì yêu thương, Thiên Chúa tạo ra một môi trường sống cho con người. Từ Hi-lạp Eden có nghĩa là “hạnh phúc, khoái lạc”. Trong vườn đó, TC chỉ cho con người biết đâu là biên giới của hành vi mình, làm sao để được sống và để tránh được chết. Đoạn 2 và 3 liên kết chặt chẽ với nhau. Kn 2 mô tả cách ảo tưởng về khía cạnh thành công của con người. Kn 3 mô tả thực tế của con người trên phương diện xã hội và sinh vật đứng trước những đe doạ và bất trắc của cuộc sống. Kn 3 chưa nói đến “tội”, “tội” xuất hiện trong Kn 4 với việc Kain giết em mình là Abel.

 

Lectio Divina: Một phương pháp chia sẻ Tin Mừng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *