Thiên Chúa Và Trần Thế
Tin và Sống trong thời đại ngày nay
Trao đổi với kí giả Seewald

Neues Bild (6)Tác giả Joseph Ratzinger (ĐTC Biển-đức XVI)
Người dịch: Phạm Hồng-Lam

Ai muốn tìm hiểu về Giáo hội, theo hồng y Phạm Minh Mẫn, chúng ta sẽ mời họ đọc „Muối Cho Đời“.
Nhưng nếu có ai muốn tìm hiểu đạo Công giáo, muốn biết kho tàng quý báu của Đạo này gồm có những gì, chúng ta phải đưa cho họ đọc „Thiên Chúa và Trần Thế“.

Sách viết dưới dạng trao đổi hỏi đáp, dày 471 trang, gáy đóng chỉ. Giá $/€ 15,- kể cả phí gởi. Hỏi nơi: ptgdvn@gmail.com hoặc Quy-Son.Nguyen@gmx.net

Thiên Chúa Và Trần Thế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *