Thảm Sát Mậu Thân 1968 Ở Huế

Tài liệu / Documentation

Neues Bild (4)Sách dày 341 trang, cở 13×21 cm, do Phong Trào Giáo dân Việt nam Hải ngoại tái bản lần thứ 3, có sửa chữa và bổ sung tài liệu mới. Giá 15 ($ / €) kể cả cước phí.

1968-2008: 40 năm là thời gian lẽ ra đã đủ cho một cuộc khai quật lịch sử. Tiếc thay, hoàn cảnh chưa cho phép ta làm chuyện đó. Dù vậy, cùng nhau góp nhặt những mảnh vụn sự thật có được để nhắc nhở nhau và báo động cho các thế hệ con em về một thảm kịch lịch sử Đất Nước là điều có thể và cần làm… Đừng bao giờ nữa! Mọi thế hệ Việt Nam hiện tại và mai sau đừng bao giờ tái phạm những tội ác như thế nữa. Đó là tất cả thông điệp của tập tài liệu này.

„Thảm sát Mậu thân ở Huế“ là tuyển tập tài liệu đầy đủ nhất cho tới nay về biến cố Mậu thân, đặc biệt về cuộc thảm sát tại Huế.

Mauthan

Thảm Sát Mậu Thân Ở Huế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *