Muối Cho Đời
Kitô-giáo và giáo-hội Công giáo trước thềm ngàn năm mới

Đối-thoại với Peter Seewald

Tác-giả Joseph Ratzinger (Giáo-chủ Biển-đức XVI). 300 trang cỡ  21 x 14 cm. Đã dịch ra trên dưới 20 thứ tiếng trên thế-giới. Phát-hành 2006. Giá bán kể cả cước phí gởi: 15 $/ €.

„Muối cho đời“ viết dưới dạng trao-đổi, hỏi và trả lời, có thể nói là bản tóm-tắt về hành-trạng, con người và tư-tưởng của tác-giả. Sách gồm Phần dẫn-nhập và 3 chương.

  • Phần dẫn-nhập đưa người đọc vào bối-cảnh của đạo Công giáo, đi qua các dấu-chỉ và lời rao-giảng để nhận ra đâu là những cái cốt-yếu của đạo và những cốt-yếu đó đang được con người ngày nay tiếp-nhận ra sao.
  • Chương 1 nói về Con người và hành-trạng, từ nguồn-gốc sinh-thành, giáo-sư, giám-mục, hồng-y cho tới những sinh-hoạt hàng ngày ở Vatican trong vai-trò trưởng Bộ tín-lí đức tin
  • Chương 2: Phân-tích chiều-hướng phát-triển về tinh-thần, tư-tưởng của thế-giới hiện-đại, từ đó nhận-diện các khủng-hoảng của Giáo-hội hiện nay. Những cấm-kị xưa nay trong Giáo-hội lần đầu tiên được một chức-sắc thuộc hàng cao cấp nhất nói ra một cách không che đậy.
  • Chương 3: Về tương-lai của Giáo-hội. Làm sao vượt thắng khủng-hoảng? Làm sao để trở thành là một Giáo-hội của tương-lai? Giáo-hội phải mang bộ mặt nào cho ngàn năm mới?

Trong 23 năm dài phục vụ bên cạnh Giáo-chủ, có thể nói hồng-y Ratzinger là bộ óc cho một đại diễn-viên truyền-thông là Gioan Phaolô II. Gioan Phaolô là con người công-chúng, trong lúc Ratzinger là hậu-trường suy-nghĩ.

Muối Cho Đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *