Đức Tin Kitô Giáo. Hôm Qua Và Hôm Nay

Tác giả: Joseph Ratzinger – Biển-đức XVI

NguyêNeues Bild (3)n tựa: „Einführung ins Christentum. Vorlesungen über das apostolische Glaubensbekenntnis“ (Dẫn Nhập Vào Kitô Giáo. Những giảng văn về kinh Tin Kính các tông đồ“.

Bản dịch: Lm. Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm và Phạm Hồng-Lam

© 1968 by Kösel Verlag. Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại ấn hành tháng 10.2009

Sách 462 trang, bìa cứng, gáy đóng chỉ, giá 25 Mĩ kim hoặc 22,- Ạu kim. Liên lạc: ptgdvn@gmail.com hoặc Quy-Son.Nguyen@gmx.net

Đây là cuốn sách thành công và nổi tiếng nhất của giáo sư Ratzinger – giáo chủ Biển-đức XVI. Đã dịch ra 20 thứ tiếng. Riêng tại Đức trong vòng một năm sau khi xuất hiện, sách được tái bản tới 10 lần.

Bằng thứ ngôn ngữ thời đại, sách trình bày những tuyên tín cốt lõi nhất của Kitô giáo qua nội dung kinh Tin Kính. Để hiểu chiều sâu lòng tin, bề rộng kiến thức, hành trình tư tưởng và con đường đi tới của đương kim giáo chủ Biển-đức XVI, phải đọc cuốn sách này.

Đức Tin Ki-tô Giáo. Hôm Qua Và Hôm Nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *