PHONG TRÀO GIÁO DÂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Movement of the Vietnamese Laity in Diaspora
Max Gutmann Str. 6 1/7 – 86159 Augsburg BRD
Tel. (49) 821 4550609 – Email: ptgdvn@gmail.com – www.ptgdvn.org

Ngày 07.03.2015

Kính gởi:
Linh mục Vũ Thành
Giáo xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Houston

Kính Cha,

nhân dịp 40 năm Linh Mục của Cha, thay mặt anh chị em Phong Trào Giáo Dân Việt Nam
Hải Ngoại, con kính gởi tới Cha lời cầu chúc tốt đẹp nhất.
Cầu chúc Cha được tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa, để tiếp tục hăng say trong sứ mạng phục
vụ.
Chúng con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Cha nhiều ơn lành và sức khoẻ trong bốn mươi
năm qua.
Đặc biệt cám ơn Cha đã đồng hành và hỗ trợ anh chị em chúng con ngay từ những ngày đầu.
Ước mong mối thân tình gắn bó giữa Cha và Phong Trào được luôn bền chặt.
Chúng con sẽ cử đại diện tới dự thánh lễ và tiệc vui của Cha.
Chào Cha.

Phạm Hồng-Lam
(ĐHV)

Chúc mừng cha Vũ Thành – 40 năm linh mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *