tháng 01.2015

Cùng quý Anh Chị Đoàn Viên và Cảm Tình Viên của Phong Trào,

Với lá Thư Điều Hợp đầu tiên này, tôi muốn gởi tới tất cả Anh Chị lời cầu chúc sức khoẻ và bình an trong năm mới 2015, đồng thời đặc biệt cám ơn Anh điều hợp tiền nhiệm về những hi sinh thật lớn của Anh trong mười bốn năm qua.
Tôi muốn gởi Thư Điều Hợp tới cả các Cảm tỉnh viên, nghĩa là những người chưa bước vào PT hoặc trước đây đã ở trong PT, nay tuy không còn ở lại nữa, nhưng vẫn yêu mến và muốn nhận được những tin tức của PT.

Qua thư này, tôi muốn thông tin và bàn bạc với Anh Chị một số công việc sau:
Anh Chị đoàn viên cố gắng bỏ chút thì giờ đọc kĩ nội dung dưới đây và bắt tay thực hiện ngay những gì cần làm. Yêu cầu các trưởng cơ sở làm sao để các thông tin tới được mọi thành viên trong cơ sở.

Thứ nhất
Địa chỉ điện thư (Email) của đoàn viên:
Yêu cầu các anh chị đặc trách cơ sở cho tôi danh sách và địa chỉ, nhất là địa chỉ điện thư, các đoàn viên và cảm tình viên, để liên lạc. Tôi hiện chỉ mới có địa chỉ và điện thư của các thành viên cơ sở Đức và thành viên BTV.

Thứ hai
Họp hàng tháng trên mạng Skype.
Cho tới nay, những buổi họp chỉ hạn chế trong vòng thành viên Ban Thường Vụ. Từ nay, sẽ mở rộng ra cho tất cả mọi đoàn viên. Tôi kêu gọi các đoàn viên hãy cố gắng mỗi tháng hi sinh 2 tiếng đồng hồ cho PT để gặp gỡ, cầu nguyện và trao đổi với nhau.
Trong lần họp tới, chúng ta vẫn tiếp tục họp trên Skype. Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu và chọn giữa hệ thống Skype và Paltalk, xem hình thức nào thích hợp hơn, dù phải trả tiền thuê chỗ.

– Thời gian họp: vào ngày thứ bảy của tuần lễ thứ ba mỗi tháng.
Cụ thể là các ngày: 24.01 (tháng giêng trễ một tuần, vì tôi chuẩn bị không kịp; tháng hai không họp, vì trùng với dịp tết âm lịch); 21.03; 18.04;16.05; 20.06; 18.07; 15.08; 19.09;17.10; 21.11; 19.12.
Yêu cầu Anh Chị ghi các hẹn này vào lịch làm việc của mình. Một tuần trước ngày họp, tôi sẽ nhắc nhở lại qua lá Thư Điều Hợp hàng tháng.

– Giờ họp: Từ 07.00 tới 9.00 sáng tại Cali (tức 09 – 11 giờ Houston, 10 – 12 giờ Boston; 16 – 18 giờ chiều tại Đức).

– Nghị trình họp: gồm 5 phần : 1) Thông qua Biên bản họp lần trước 2), Trao đổi tin tức và sinh hoạt các cơ sở, 3) Phúc trình tiến độ công tác (đặc việt của BTV) đang thực hiện; 4) Thảo luận một đề tài huấn luyện hay một công tác (tài liệu tham khảo sẽ gởi tới trước); 5) Những vấn đề thời sự quan trọng.

Để có thể tham dự họp, trước hết phải tải chương trình vận hành Skype từ Internet xuống máy mình. Điểm này, anh Nguyễn Bá Tùng (người chủ máy khi họp) sẽ gởi đến các anh chị tài liệu trình bày cách thức và chi tiết kĩ thuật phải làm.

Thứ ba
Trong năm 2015, ba mục tiêu chiến lược sau đây chúng ta phải hoàn thành:

1) Các buổi họp trở thành định kì với số lượng đoàn viên tham dự đông đảo.
2) Kiện toàn trang mạng thông tin của PT.
3) Thống nhất với nhau về bản chất của PT: Chúng ta là ai? Chúng ta khác các đoàn thể khác như thế nào? Chúng ta sẽ làm gì và làm như thế nào?

Nội dung chi tiết những đề nghị về điểm 2) và các tài liệu gợi í về điểm 3) tôi sẽ trình bày trong những lá thư tới và sẽ gởi tới quý Anh Chị tham khảo, ít là một tuần trước ngày họp.

Thứ tư
Việc cần làm ngay:
– Các trưởng cơ sở gởi cho tôi địa chỉ điện thư của đoàn viên và cảm tình viên, để tôi kịp thời thông tin và chuẩn bị công việc.
– Ghi nhớ: cuộc họp sắp tới sẽ là ngày 24.01.2015. Những khó khăn kĩ thuật sẽ được giải quyết trong vòng 10 phút đầu, sau đó tiến hành họp và chấm dứt đúng giờ đã định.

Thân chào quý Anh Chị

Phạm Hồng-Lam
(ĐHV)

Thư Điều Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *