Ngày 16 tháng 12 năm 2013

Dự án tài trợ
in sách „Học Thuyết Xã Hội Công Giáo“
để làm tài liệu huấn luyện tại Việt Nam

Kính thưa quý Anh Chị
trong Ban Thường Vụ và Đoàn viên Cơ sở
Trong buổi họp BTV vừa qua, chúng tôi đã trình bày sơ qua về Dự án văn hoá này. Nhưng buổi họp đó chỉ có 4 thành viên tham dự, nên sự phổ biến quá hạn chế. Và anh ĐHV đã yêu cầu tôi tiếp tục xúc tiến và kêu gọi hoàn thành Dự án.

sach htxhcgQuý Anh Chị đã biết, việc phổ biến Học Thuyết Xã Hội Công Giáo là mục tiêu hàng đầu của Phong Trào chúng ta, đã được ghi trong Hiến Chương và Nội Quy.
Bao nhiêu năm qua, chúng ta không ngừng cổ võ việc phổ biến và học tập tài liệu này.
Nay ước mong của chúng ta đã bắt đầu có hoa trái. Chúng ta đã có được những người bạn đồng hành trong nước.

Trước mắt, chúng ta cần một số tiền 1600,- mĩ kim, để in 1000 cuốn HTXHCG. Phí in mỗi cuốn là $ 1,60. Nhu cầu thực tế cần số lượng sách nhiều hơn thế, nhưng vì việc kêu gọi trợ giúp tài chánh cho những công cuộc huấn luyện đường dài như thế này thường không dễ dàng gì, nên trước mắt chúng ta đề nghị in 1000 cuốn đã.

Tôi chuyển nội dung Dự án này đến quý Anh Chị trong BTV và qua Anh Chị, chuyển tới các đoàn viên Cơ sở để vận động đóng góp.

Chúng ta không phổ biến rộng rãi Dự án này.
Chỉ hạn chế trong vòng bạn bè thân thiết và có lòng, mời gọi họ cùng đóng góp với chúng ta.

Ai đóng góp hoặc vận động bạn bè sẵn lòng đóng góp được bao nhiêu, yêu cầu tin cho tôi biết. Chỉ cần cho biết trước số tiền muốn đóng góp, và tôi sẽ nhờ người ứng ra trước cho nhà in. Tôi sẽ cập nhật và thông báo kết quả đều đặn tới quý Anh Chị.

Hạn kết thúc vận động đóng góp sẽ là ngày 10 tháng 01 năm 2014.

Thân chào quý Anh Chị.

Phạm Hổng-Lam
(Đặc trách Văn Hoá)

Dự án hỗ trợ việc ấn hành sách HTXHCG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *