PHONG TRÀO GIÁO DÂN VIỆT NAM HẢI NGỌAI

The Movement of the Vietnamese Laity in Diaspora

405 Ranger Road. Fallbrook, CA 92028. USA

Phone: 760-451-9379. Fax: 760-451-9769. Email: Phongtraogiaodan@aol.com

 

Kính gửi: Thành Viên Ban Thường Vụ, các Phong Trào Cơ Sở, quí cha linh hướng.

 

v/v             Sinh họat Phong Trao trong  5 tháng qua.

 

  1. Văn phòng thường trực gửi đến quí cha, quí anh chị đòan viên những văn kiện để làm tài liệu tham khảo gồm: (1)  Biên Bản Đại Hội PT kỳ IV, (2) Hiến Chương và Nội Qui của PT (Bản mới nhất sau khi đã được Đại Hội IV tu chính)
  2. Căn cứ vào các văn kiện kể trên. Ban Thường Vụ có bổn phận thi hành các quyết định do Đại Hội IV đã đề ra. Trong thời gian mấy tháng qua, BTV đã sinh họat thường xuyên qua mạng thông tin điện tử, mặc dầu các buổi họp chưa có sự tham dự đầy đủ của thành viên BTV vì ly do kỹ thuật, nhưng trong mỗi lần họp có quá bán số thành viên, các y ‎kiến và quyết định chung đều được nghiêm chỉnh chấp hành. Cụ thể là PT đã có Bản Tin hàng tháng, ở dạng điện tử do anh Lam thực hiện. Nay PT có tờ báo điện tử (website) địa chỉ: www.phongtraogiaodan.org. Đây là hai phương tiện thông tin nội bộ và đại chúng quan trọng, vừa là nhịp cầu nồi kết đòan viên PT với nhau vừa là hoa viên đơn sơ sẵn sang đón khách thập phương thăm viếng PT. Bên cạnh đó còn có Egroups để đòan viên PT trao đổi với nhau về những vấn đề cần thiết, tuy nhiên cũng vì ly‎ do kỹ thuật, Egroups chưa được sử dụng hữu hiệu. BTV mong rằng những phương tiện thông tin này sẽ giúp PT họat động hữu hiệu hơn trong những ngày tháng tới.
  3. Ủy Ban Đặc Nhiệm công tác chính trị do anh Nguyễn Đình Tòan trách nhiệm đang trong giai đọan hình thành. Hy vọng ủy ban này se có những nhận định chính trị de hướng dẫn đòan viên.
  4. Anh Nguyễn Tri Sử đã sọan một số tài liệu hội thào mở rộng, dự định sẽ tồ chức thí điểm tại Lousiana, nhưng vì thiên tai vừa xảy ra, nên công việc phải hõan lại và sẽ tìm kiếm một nơi khác làm thí điểm.
  5. Phục họat một số PT Cơ Sở bị ngưng trệ, và xây dựng nhóm mới ở những nơi có thân hữu. Công việc này cần đến sự giúp đỡ của đòan viên PT khắp nơi, nhằm tìm kiến giới thiệu bạn bè của mình nơi có các PT Cơ Sở. Thí dụ cụ thể nếu anh chị nào có bạn sống trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, vui lòng giới thiệu với ông Nguyễn Ánh và cụ Phúc, để địa phương biết mà mời tham gia sinh họat PT. Việc gầy dựng các nhóm mới cũng áp dụng cách này, quí anh chị biết những ai có thể mời vào PT đang sinh sống ở những nơi chưa có PT Cơ Sở, vui lòng cho BTV biết để tiếp xúc.
  6. Sinh họat tại các PT Cơ Sở: BTV rất mong các PT Cơ Sở duy trì sinh họat bình thương mà Nội Qui đã ấn định như các buổi họp định kỳ. Đồng thời gửi tin tức sinh họat địa phương cho Ban Thuyền Thông để đưa lên bản tin nội bộ của PT.
  7. Huấn luyện và học hỏi: để các PT Cơ Sở sinh họat được sống động, Đại Hội đã đề nghị lấy Học Thuyết Xã Hội Công Giáo làm tài liệu học tập. BTV đề nghị dùng tập The Social Agenda, do Đức Ông Nguyển Đức Sách dịch ra tiếng Việt, Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân phát hành năm 2004. Sách gồm 10 chương và chương kết, tài liệu cô đọng này rất thuận tiện cho việc học hỏi trong nhóm. BTV sẽ cố gắng sọan phần hướng dẫn đễ các PT Cơ Sở cùng áp dụng một phương pháp chung.
  8. Linh đạo: trong quá khứ PT chưa chú tâm đủ đến vấn đề linh đạo, đây là cốt lõi của đời sống đòan viên, khi đời sống tâm linh thăng tiến thì công tác PT cũng sẽ phát triển tốt. BTV yêu cầu các PT Cơ Sở áp dụng Điều 7, chương III trong Nội Qui PT.
  9. Tài chánh: để PT có phương tiện họat động, xin quí đòan viên vận động bạn bè, thân nhân, nhất là con cháu của đòan viên giúp đỡ. Các khỏan tiền tặng cho PT sẽ được khấu trừ thuế lợi tức cuối năm.

Chúng ta hãy dâng tất cả công việc của PT cho Đức Mẹ để Ngài hướng dẫn từng bước đi của chúng ta, và nhớ cầu nguyện cho nhau hàng ngày.

Kính chào,

 

Đổ Như Điện, ĐHV

Năm Tháng Sau Đại Hội IV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *