PHONG TRÀO MỘT NAM SAU ĐẠI HỘI IV

Một năm đã trôi qua sau Đai Hội IV, tôi tường trình tóm tắt với quí anh trong BTV tình trạng chung của PT, mong quí anh xem và cho biết ‎y kiến.

  1. Sinh họat BTV. Các buổi sinh họat định kỳ trên mạng đã khởi từ ngày 5 tháng 6 năm 2005. Như sự thỏa thuận chung, BTV họp trên mạng vào Chúa Nhật Thứ I trong tháng từ 6 giờ sáng giờ California. Buổi sinh họat trên mạng mở chung cho tòan PT ấn định vao Chúa Nhật Thứ III trong tháng. Lịch trình này vẫn được duy trì, tuy nhiên hầu như chưa một ần nào có đủ 12 thành viên tham dự. Bình thường có từ 5 đến 7 người họp. Gần đây một số anh vẫn gặp trở ngại kỹ thuật nên các cuộc họp thiếu phần hào hứng. Anh Sử vẫn cố gắng sọan lời cầu nguyện mở đầu hàng tuần.

Các PT Cơ Sở chưa tham dự vào các buồi sinh họat hàng tháng như mong muốn, ngọai trừ những nơi có thành viên BTV.

  1. Liên lạc giữa BTV và các PT Cơ Sở: Còn một số Cơ Sở chưa liên lạc bình thường với BTV, nên khó biết sức sống và sinh họat của các Cơ Sở ấy. Tài liệu học tập đã gửi ra mỗi tháng, nhưng BTV không biết có bao nhiêu PT Co Sở sữ dụng tài liệu học tập này.
  2. Ủy Ban Chính Trị chưa được thành lập. Sau hi anh Tòan cho biết anh Đỗ Anh Tài từ chối nhận vai trò trưởng ban, từ đó đến nay chưa có y ‎kiến nào được đưa ra thảo luận. Tôi có gợi ‎ mời anh Cao Viết Lợi phụ trách việc này, nhưng cần có y của anh Tòan va BTV nữa.
  3. Website: Nhờ anh Tánh giúp đỡ, PT đã có Website, hình thức đã cải tiền nhiều, tương đối sáng sủa và đẹp không thua các trang web khác, nhưng sau khi thăm dò tôi được biết chính thành viên BTV cũng như đòan viên PT ít ghé vào thăm trang nhà của mình. BTV cũng như đòan viên chưa đóng góp tin tức bài vở đúng mức.
  4. Bản tin nội bộ dưới dạng điện tử do anh Lam giúp đã phát hành đều đặn, và đến được hầu hết các Cơ Sở. Tuy nhiên còn nhiều đòan viên chưa đọc, vì l‎í do kỹ thuật, và vì ít quan tâm đến các sinh họat của PT.
  5. Tài chánh: Ngòai các chi phí văn phòng hàng tháng, và sau khi đã chi ra $2,500.00 để trả đợt I in và gửi sách “Muối Cho Đời: hiện quĩ PT còn $3,449.00. Số tiền nợ nhà in $1,000.00, anh Tưởng đã bán được mộ số sách và thanh tóan trực tiếp, như thế PT không còn nợ nhà in nữa. Tiền bán sách từ các nơi chưa thu về được. Số sách đặt mua trực tiếp tại văn phòng do các độc giả ở xa được trên chục quyển. Anh Niên đã vận động được một ân nhân giúp quĩ PT một số tiền $4,000.00, nhưng phải chờ đến giữa tháng 7/2006 mới có kết quả. Năm nay PT chưa nhận được khỏan tiền nào do đòan viên và thân hữu tặng.
  6. Phát hành sách “Muối Cho Đời”, nhờ công sức của anh Lam, anh Hòanh ở Đức, cuốn Muối Cho Đời đã giúp cho PT rất nhiều, nhất là sau khi số báo 54 Diễn Dàn Giáo Dân tháng 5/2006 đã đưa tên quyển sách lên trang bìa và đến tay độc giả. Tuy nhiên tại những tụ điểm chính như Orange, Houston, San Jose sách vẫn chưa được giới thiệu đúng mức, nên số bán không đáng kể.
  7. Đối ngọai: PT vẩn giữ liên lạc thường xuyên với những nơi chính yếu như Roma, HĐGMVN, Đức Cha Mai Thanh Lương. Ngày 29/3/06 đại diện PT đã chính thức gặp Hội Đồng Chỉ Đạo và Ban Chấp Hành Liên Đòan Công Giáo VN tại Hoa Kỳ để trình bày về  PTGD. PT cùng lên tiếng với Mạng Lưới Nhân Quyền về các vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo cho VN. PT tích cực hỗ trợ cuộc phát động đòi lại tên Sài Gòn của cha Lễ.
  8. Công tác tương lai: PT đã ghi danh tham dự Đại Hội các sắc dân Á Châu vào cuối tháng 6/2006. Đấu tháng 9/2006 một khóa đào tạo sẻ tố chức tại Đức.

Trên đây là tóm tắt sinh họat PT, mong quí anh anh trong BTV góp y.

 

 

Một Năm Sau Đại Hội IV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *